Wat is Remedial Teaching (RT)?

Uw kind heeft moeite met taal, lezen en/of rekenen. De leerkracht van uw zoon of dochter heeft u geadviseerd om extra hulp buiten de klas in te schakelen. Deze speciale hulp noemen wij remedial teaching.
Wat kan de stichting RT Helmond voor u betekenen?
Goed kunnen lezen en rekenen is belangrijk voor elke volwassenen en dus elk kind om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat is waar de stichting in gelooft. Op de basisschool wordt veel tijd besteed aan deze onderdelen. Toch komt het ooit voor dat dit niet voldoende is. Dan moet men concluderen dat RT noodzakelijk is om een zo hoog mogelijk niveau te halen.
De stichting kan er dan voor zorgen dat uw kind, wanneer het op de basisschool zit, maximaal 2 jaar lang RT kan volgen. De stichting betaalt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een deel of het gehele bedrag dat voor deze begeleiding nodig is.

Hoe vraagt u RT aan?

1. U zoekt contact middels het contactformulier op deze site.
2. U wordt geïnformeerd over de vergoedingsregeling en de inkomenstoets.
3. U laat een inkomenstoets uitvoeren bij Stichting Saldo Plus.
4. Het aanvraagformulier wordt, samen met de leerkracht van de school van uw kind, ingevuld en per mail opgestuurd naar coördinatie SRTH.
5. U wordt geïnformeerd of de stichting uw aanvraag heeft gehonoreerd.
6. Een contract tussen u en de stichting wordt opgesteld.
7. Een RT’er neemt contact met u op om afspraken te maken.

Hoe werkt het?

    •  De uitvoerend RT stelt een handelingsplan op. In dit plan beschrijft de uitvoerend RT welke begeleiding uw kind nodig heeft. Dit plan wordt met u en de leerkracht van uw kind besproken.
    • Er wordt een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop wekelijks de RT plaats vindt. De RT vindt zoveel mogelijk plaats op de school van de leerling.
    • Na tien weken vindt een evaluatie plaats, waarna bekeken wordt of de werkwijze voortgezet wordt.
    • Afhankelijk van het te vergoeden bedrag ontvangt u als ouders maandelijks een factuur, zoals overeengekomen in het afgesloten contract.

Download hier het aanvraagformulier