Bestuur SRTH

Het bestuur van de Stichting Remedial Teaching Helmond (SRTH) bestaat uit leden met een diverse maatschappelijke achtergrond en specialismen. Ze zetten hun kennis, visie en netwerken in om de opgenomen doelstellingen van de SRTH te realiseren. Naast fondsenwerving ziet het bestuur toe op een professionele uitvoering van de RT onder verantwoordelijkheid van de Coördinatoren RT. Het bestuur opereert onafhankelijk van de RT. Middels een jaarverslag verantwoord het bestuur zich m.b.t. de behaalde resultaten.

Coördinatoren RT

De coördinatie berust bij twee experts op het gebied van RT. Zij beoordelen de aanvragen m.b.v. een door het bestuur vastgesteld toetsingskader en communiceren met betrokkenen over de uitkomst. Bij toekenning leiden zij betreffende aanvraag door naar de uitvoerende RT-er(s). De coördinatoren doen halfjaarlijks verslag van hun activiteiten aan het bestuur.

Uitvoerende RT

De Uitvoerende RT(ers) zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak in nauw overleg met betrokkenen. Over de uitvoering en resultaten worden betrokkenen en de coördinatoren om de tien weken geïnformeerd.

Wij stellen graag aan u voor :    Rob Cornelissen, remedial teacher & muziekdocent.

Actief als RT-er, gitaar/piano-leraar en muzikant.

Of het nu om leerproblemen op het gebied van rekenen, taal en/of sociaal-emotionele problematiek gaat:

Rob helpt uw kind graag verder. Een combinatie met muziekles is mogelijk.